โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ยินดีต้อนรับ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.mpn35.ac.th Wed, 03 May 2023 21:04:52 คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์สารณสุขชุมชนพื้นบ้านไร่ http://www.mpn35.ac.th/?name=news&file=readnews&id=10 http://www.mpn35.ac.th/http://www.mpn35.ac.th/icon/news_1417058474.jpg

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิิดศูนย์สารณสุขชุมชนบ้านไร่

1417058474
ขอเชิญคณะครู บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ http://www.mpn35.ac.th/?name=news&file=readnews&id=7 http://www.mpn35.ac.th/http://www.mpn35.ac.th/icon/news_1416470872.jpg

ขอเชิญคณะครู บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

1416470872